KGFB – Kötelező biztosítás

KGFB – Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás:

KGFB Szerződését megkötheti Online kalkulátorunk segítségével!

A 2010.01.01 és azutáni kockázatviselés kezdetű Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás -t a 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) szabályozza, amely alapján az alábbi kategóriákba tartózó gépjárművek üzembentartóinak kötelezően kell rendelkezni KGFB biztosítással:

 • Személygépkocsi
 • Tehergépjármű
 • Motorkerékpár
 • vontató, mezőgazdasági vontató, személygépkocsi-motorkerékpár utánfutó, lakókocsi, nehéz-könnyű pótkocsi
 • lassú jármű, segédmotoros-kerékpár, munkagép
 • Autóbusz
 • Trolibusz

Sok esetben akár figyelmetlenségből, akár a fizetési felszólítás hiánya miatt szűnnek meg díj nem fizetéssel KGFB szerződések. Sajnos a KGFB az a termék, ahol az ügyfélnek kötelessége gondoskodnia arról, hogy időben be legyen fizetve biztosítása. A megszűnésnek több kellemetlen következménye is van, így kivonhatja a helyi jegyző gépjárművünket a forgalomból, újrakötésnél borsós fedezetlenségi díjat kell fizetnünk, több kedvezményre való jogosultságunk is elveszíthetjük. Továbbá egy esetleges, a fedezetlenség ideje alatt okozott károk esetén az üzembentartónak kell megfizetnie az okozott károkat…..

Mivel sok adat és információ szükséges egy ügyfél GFB szerződésének megkötéséhez, igen nehéz összehasonlítani a biztosítók díjait. Az Online GFB kalkulátor segítségével ugyanakkor könnyen összehasonlíthatóak a különböző díjak. Az Online KGFB kötés egyszerűsíti az ügyfelek dolgát azon túl, hogy így kényelmesen akár éjszaka is nyélbe üthetjük a számunkra legmegfelelőbb biztosító szerződését. Mindössze néhány percre és a kötéskor kinyomtatott, aláírt megbízás faxon, vagy/és postán történő elküldésére van szükség a portál üzemeltetőjének.

Online KGFB szerződéskötéskor, azért érdemes néhány lényeges információra odafigyelni:

 • Kárelőzménnyel kapcsolatos kérdések pontos és helyes megválaszolása
 • Évfordulós szerződéskötéseknél az évfordulót megelőző 30 nappal fel kell mondani az előzmény Kötelező biztosítást, vagy a felmondás megtételére időben fel kell hatalmazni a megbízottat
 • A Kötelező biztosítás felmondását meg lehet tenni személyesen, faxon, levélben (a beérkezés időpontja számít és nem a levél feladásé) és néhány biztosítónál e-mailben, de minden esetben a vitás helyzetek elkerülésének érdekében meg kell őrizni egy igazoló eszközt (tértivevény, fax visszaigazolás, felmondás lepecsételt másodpéldánya).

Változás 2011.január 1-től a KGFB néhány fontosabb pontjában:

 • a személygépkocsikat KW alapon sorolja be a 20/2009. (X. 9.) PM rendelet
 • 2010-hez hasonlóan ebben az évben is a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás szerződője a gépjármű üzembentartója lehet

2011 június 15-től megváltozik a bonus-malus fokozatok ellenőrzésének rendszere

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosító váltásnál megszűnik a biztosítók közötti papír alapú adatcsere, helyette a biztosítók a Kártörténeti Nyilvántartásból tudják lekérdezni az ügyfelek kártörténeti adatait – áll a Magyar Biztosítók Szövetségének közleményében.

Az ügyfelek számára talán legfontosabb változást az jelenti, hogy ha az aktuális szerződést kezelő biztosító az új kárnyilvántartásban a szerződés első két hónapja során nem tudja beazonosítani a besoroláshoz szükséges adatokat, a szerződést véglegesen A00 osztályba kell sorolnia. A biztosítóknak a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap között kell lekérdezniük a kárnyilvántartásból a bonus-malus besoroláshoz szükséges információkat, és a 45. napig kell megállapítaniuk a fokozatot, valamint értesíteniük az ügyfelet a besorolásról és az új díjról.

2013 január 1-től változás a biztosítók KGFB tarifa hirdetéseinél

A biztosítók bármikor változtathatják tarifáikat év közben azzal a megkötéssel, hogy az legkorábban a kihirdetéstől számított 60. napon léphet hatályba. Ennek megfelelően a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás évfordulóra történő felmondására és az új szerződés megkötésére is az évfordulóhoz képest 60 napon belül van lehetőség. A példa kedvéért egy június 20-al évfordulós KGFB -t nem lehet márciusban felmondani, vagy újrakötni, hiszen még változhatnak a biztosítók tarifái.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.